MONITORING PŘEPRAVNÍCH KLECÍ

MONITORING PŘEPRAVNÍCH KLECÍ

MONITORING PŘEPRAVNÍCH KLECÍ

Mějte přehled o správě a pohybu Vašich zásilek a přepravních zařízeních.  

Individuální přístup Vám umožňuje získat řešení na míru, dle vašich požadavků. 

Komplexní monitorovací systém vybudovaný za účelem sledování přepravních klecí umožňuje sledovat polohu nejen přepravních klecí, ale je možné jej implementovat též na sledování jakýchkoliv přepravních boxů či trezorů. 

Princip zpracování a ukládání dat

Princip zpracování a ukládání dat

Princip zpracování a ukládání dat

  • Jednotky v přepravních klecích zasílají v nastaveném intervalu primární data (stav, pozice z jednotky, baterie…)
  • Primární data jsou uložena po dobu 90 dní (nastavitelné)
  • Z primárních dat se generují agregovaná data s měnším časovým rozlišením, ta se poté uchovávají po odbu 12-24 měsíců (nastavitelné)
  • Z agregovanych dat se počítají statistiky a přehledy
  • Filtovat data lze v mapových podkladech a tabulkách a sloupcích dle rozřazení
  • Data lze zpracovávat ihned i zpětně za zvolené časové úseky

Typy reportů:

  • Časové – zjišťování doby v klidu / pohybu / na místě (jednotka)
  • Topologické – aktuální poloha / čas na jednom místě / počty průchodů přes místo
  • Alarmové – k výsledkům propočtů dat lze z aplikovat vyčítat mezní hodnoty a vyhlašovat dle daných mezí alarmy

Polohu lze sledovat během přepravy samostatně nebo v nákladním voze, ale i v době kdy je jednotka nehybná, tedy například před či po přistavení přepravní jednotky do depa nebo na pobočku svou, případně i pobočku vybraných smluvních partnerů.

Máte zájem?

Máte zájem?

V případě zájmu o více informací nám odešlete kontaktní formulář.

×